Pani Wiolonczela czyli ciekawa lekcja rytmiki

Muzyka to sztuka , która spośród różnych dziedzin daje  największe możliwości rozwijania twórczych zdolności dzieci. Muzyka kształtuje osobowość, wrażliwość i emocjonalność. Zajęcia z rytmiki z wykorzystaniem ciekawych instrumentów muzycznych ,wprowadzają element zaciekawienia oraz pozytywnie wpływają

na nastawienie dzieci.

Przedszkole angielsko-polskie „Maja”
ul. J. Michałowicza 78, Warszawa,
Telefon: 668 593 190
stat4u