Nauczanie dwujęzyczne

Małe dzieci najszybciej uczą się i zapamiętują nowe informacje poprzez zabawę, ruch i samodzielne doświadczenie. W naszym dwujęzycznym przedszkolu stosujemy program oparty na metodzie wczesnej immersji, polegający na całkowitym zanurzeniu językowym we wszystkich grupach wiekowych. Codzienny kontakt z obcą mową, przy jednoczesnym kontrolowaniu postępów czynionych w nauce języka rodzimego, pozwala na wypracowanie zaawansowanej kompetencji językowej już na bardzo wczesnych etapach edukacji.

Zajęcia w naszym przedszkolu prowadzone są wyłącznie przez native speakera, dla którego angielski jest językiem ojczystym. W grupach przedszkolnych pracuje dwóch wychowawców. Nauczyciel polskojęzyczny czuwa nad prawidłowym rozwojem dzieci oraz odpowiedzialny jest za realizowanie podstawy programowej w języku polskim. Zadaniem nauczyciela anglojęzycznego jest wprowadzanie dzieci, poprzez zabawę i naukę, w ciekawy świat języków obcych. Dzięki takiemu podziałowi nasi podopieczni mają kontakt z językiem w codziennych sytuacjach, uczą się go w sposób naturalny, tak jak się to odbywa w rodzinach mieszanych. Dzieci są w stanie sprawnie oddzielać mowę ojczystą od wyuczonej, ponieważ od samego początku przyswajają osobne dwa kody językowe. Kilka lat edukacji metodą immersji pozwala im osiągać poziom porównywalny z kompetencją rówieśników, dla których angielski jest językiem ojczystym.

Na dwujęzyczne nauczanie w naszym przedszkolu składa się nie tylko edukacja językowa, matematyczna czy artystyczna. Dużą rolę odgrywa możliwość codziennej komunikacji i wspólnej zabawy dzieci pochodzących z różnych kontynentów, co poszerza horyzonty kulturowe naszych wychowanków i otwiera ich na różnorodność.

Poniżej przedstawiamy ramowy plan dnia naszego przedszkola. Wszystkie wymienione zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

  • Yoga – joga dla dzieci, codziennie: 40 minut grupa starsza , 20 minut grupa młodsza.
  • English lessons – zajęcia tematyczne prowadzone w języku angielskim codziennie: 45 minut grupa starsza, 20 minut grupa młodsza.
  • Arts – zajęcia plastyczne, codziennie dla wszystkich grup.
  • Drama – zajęcia teatralne w wykorzystaniem pacynek, rekwizytów, 40 minut grupa starsza, 20 minut grupa młodsza (1 x w tygodniu).
  • Music in English – zajęcia muzyczne dla dzieci – 3 razy w tygodniu
  • English fairy tales – czytanie przez nauczyciela bajek, rozmowa na temat treści utworu – 3 x w tygodniu.
  • Flashcards – zabawy z kartami obrazkowymi, mająca na celu wzbogacanie słownictwa.

W roku szkolnym 2018/2019 nauczanie języka angielskiego oparte jest na programie autorstwa Marioli Boguckiej i Doroty Łoś, Wydawnictwa Pearson. Został on zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji i zoptymalizowany pod względem doboru treści, metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz sposobu organizacji zajęć.

Nasze przedszkole dwujęzyczne naukę czytania i pisania dla dzieci 5 i 6-letnich prowadzi metodą Jolly Phonics, nazywanej też czasem syntetyczną metodą fonetyczną. Tempo nauki dostosowane jest do możliwości dzieci, a dzięki dużej liczbie gier, zabaw i historyjek nasi podopieczni od samego początku uczą się rozpoznawać głoski i składać je w wyrazy.

Wykorzystywane przez nas karty pracy do nauki języka angielskiego pochodzą z kursu I love Boo Wydawnictwa MAC Edukacja. Umożliwiają one poznawanie i utrwalanie nowych słów i zwrotów, a bajkowe ilustracje, naklejki i sympatyczny, futrzasty bohater będą dodatkowo zachęcać dzieci do pracy. W skład pakietu wchodzą również nagrania multimedialne, zachęcające maluchy do różnych aktywności.

Przedszkole angielsko-polskie „Maja”
ul. J. Michałowicza 78, Warszawa,
Telefon: 668 593 190
stat4u