Program nauczania

 

PROGRAMY  WSPOMAGAJĄCE:

image004

Metoda Dobrego Startu – program autorstwa Marty Bogdanowicz, Małgorzaty Barańskiej i Ewy Jakackiej. Celem w/w programu jest  nacisk na wszechstronny rozwój dziecka. Metoda dobrego startu to zbiór  ćwiczeń, których głównym celem jest oddziaływanie na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. MDS  polega na wspomaganiu  rozwoju psychomotorycznego, na kształtowaniu lateralizacji, świadomość  schematu ciała i przestrzeni. Metoda dobrego startu w wieku przedszkolnym jest wstępem do nauki czytania i pisania.

 

 

image005Dziecięca Matematyka - Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
Program wychowania przedszkolnego, polegający na wspomaganiu rozwoju umysłowego oraz na kształtowaniu czynności intelektualnych u dzieci. Edukacja matematyczna u dzieci w wieku przedszkolnym połączona jest, z intensywnym rozwojem myślenia, kształtowaniem umiejętności emocjonalnej oraz dostosowanymi do wieku dzieci ćwiczeń matematycznych. Program  dziecięcej matematyki obejmuje kilkanaście obszarów tematycznych między innymi: kształtowanie orientacji przestrzennej, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania. Matematyki w przedszkolu można uczyć dzieci  poprzez zabawę, do której wplatane są różne elementy pojęć z tej dziedziny.

progr22Entliczek pentliczek. Ku dziecku - Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa  Parczewska
Program wychowania przedszkolnego, którego głównym celem jest zachęcenia nauczycieli do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i zróżnicowaniu sposobów pracy we wszystkich obszarach: emocjonalnych, społecznych, poznawczych i fizycznych u dzieci. Nauczyciel wspierający rozwój dziecka, już nie kieruje jego rozwojem, lecz w nim uczestniczyć, a sam proces edukacyjny, który z założenia ma być skuteczny, nie skupia uwagi na zdolnościach intelektualnych, ale przede wszystkim na odkrywaniu i pobudzaniu ich do naturalnych uzdolnień i predyspozycji.  Podstawa teoretyczna programu Entliczek pentliczek. Ku dziecku, jest  koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. W świetle tej koncepcji każdy człowiek ma inny profil inteligencji, zatem zadaniem każdego nauczyciela jest odkrywanie i rozwijanie indywidualnych predyspozycji każdego dziecka. [3]

image007Dzieci uczą misie wierszy -  Edyty Gruszczyk –Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
Program wspomagający dzieci w skutecznej nauce wierszy na pamięć. Dzięki nauce wierszy  wzbogaca się zakres słownictwa, kształtuje się eleganckie wypowiedzi. Dzieci poznają  walory poezji i stają  się wrażliwe na piękno utworów literackich. Im więcej wierszy dzieci opanują na pamięć, tym bardziej rozwiną pojemność swojej pamięci. W nauce wierszy, wykorzystuje się niezbędny rekwizyt – duże pluszowe misie, którym dzieci opowiadają wiersz, a następnie wcielają się w role nauczyciela i uczą swojego misia wiersza.  W programie Dzieci uczą misie wierszy, nauka wierszy na charakter zabawy, dzięki temu w naturalny sposób kształtuje się u dzieci strategie uczenia się na pamięć poprzez powtarzanie. [4]

ANGIELSKI

Pracujemy na podstawie brytyjskich podręczników  między innymi :” Play Foundations”, Cookie and friends” oraz kart pracy I Love Boo

I love Boo. Język angielski poziom B. Pakiet dla dziecka

image008 image009 image010

 

 

 

 

 

image011 image015 image013 image014 image012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Źródła

[1] www.nowaera.pl/component/produkt/produkt/115530/1442/wychowanie-przedszkolne/trzylatek/kolekcja-przedszkolaka/kolekcja-przedszkolaka.html

[2] www.nowaera.pl/produkt/produkt/34955/1321/wychowanie-przedszkolne/szkola-nas-wola-nowy-pakiet-do-zerowki/dla-dziecka/pakiet-szkola-nas-wola.html

[3] Entliczek pentliczek. Ku dziecku,  Barbara Bilewicz- Kuźnia, Teresa Parczewska, wyd. Nowa Era 2010, s. 10

[4] Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, wyd, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005, s.87,97

Przedszkole angielsko-polskie „Maja”
ul. J. Michałowicza 78, Warszawa,
Telefon: 668 593 190
stat4u