Program nauczania

W roku szkolnym 2015/2016 w naszej placówce realizowany jest plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, umożliwiający pracę w różnych grupach wiekowych.

Karty Pracy:

Kolekcja przedszkolaka to nowa seria przeznaczona dla trzylatków i czterolatków. Seria zabiera dzieci w fascynującą podróż przez żywioły – ziemię, ogień, wodę i powietrze – oraz ich różne oblicza wyrażane barwami, emocjami, skojarzeniami, porami roku. Poszczególne zabawy i ćwiczenia zachęcają dzieci do aktywności poznawczej, która ułatwia przyswajanie wiedzy i umiejętności… bo przecież najlepiej pamiętamy to, czego sami doświadczamy i co przeżywamy. [1]

trzylatki

czterolatki

 

 

 

 

 

 

„Szkoła nas woła” to roczne, urozmaicone przygotowanie do pierwszej klasy. Ten starannie skomponowany zbiór zabaw, zadań i ćwiczeń wspomaga rozwój dzieci we wszystkich obszarach kluczowych dla odniesienia szkolnego sukcesu. 

W skład tego pakietu wchodzą ciekawe, innowacyjne materiały dydaktyczne dla ucznia oraz nauczyciela. Wśród nich dziecko znajdzie między innymi Karty pracy (4 części), Teczkę małego artysty, Pomoce dydaktyczne (m.in. historyjki obrazkowe, domino, sylwety do zabawy) czy Mój pierwszy zeszyt zachęcający do ćwiczenia grafomotoryki. [2]

pięciolatki

 

 

 

 

 

 

PROGRAMY  WSPOMAGAJĄCE:

image004

Metoda Dobrego Startu – program autorstwa Marty Bogdanowicz, Małgorzaty Barańskiej i Ewy Jakackiej. Celem w/w programu jest  nacisk na wszechstronny rozwój dziecka. Metoda dobrego startu to zbiór  ćwiczeń, których głównym celem jest oddziaływanie na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. MDS  polega na wspomaganiu  rozwoju psychomotorycznego, na kształtowaniu lateralizacji, świadomość  schematu ciała i przestrzeni. Metoda dobrego startu w wieku przedszkolnym jest wstępem do nauki czytania i pisania.

 

 

image005Dziecięca Matematyka - Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
Program wychowania przedszkolnego, polegający na wspomaganiu rozwoju umysłowego oraz na kształtowaniu czynności intelektualnych u dzieci. Edukacja matematyczna u dzieci w wieku przedszkolnym połączona jest, z intensywnym rozwojem myślenia, kształtowaniem umiejętności emocjonalnej oraz dostosowanymi do wieku dzieci ćwiczeń matematycznych. Program  dziecięcej matematyki obejmuje kilkanaście obszarów tematycznych między innymi: kształtowanie orientacji przestrzennej, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania. Matematyki w przedszkolu można uczyć dzieci  poprzez zabawę, do której wplatane są różne elementy pojęć z tej dziedziny.

progr22Entliczek pentliczek. Ku dziecku - Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa  Parczewska
Program wychowania przedszkolnego, którego głównym celem jest zachęcenia nauczycieli do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i zróżnicowaniu sposobów pracy we wszystkich obszarach: emocjonalnych, społecznych, poznawczych i fizycznych u dzieci. Nauczyciel wspierający rozwój dziecka, już nie kieruje jego rozwojem, lecz w nim uczestniczyć, a sam proces edukacyjny, który z założenia ma być skuteczny, nie skupia uwagi na zdolnościach intelektualnych, ale przede wszystkim na odkrywaniu i pobudzaniu ich do naturalnych uzdolnień i predyspozycji.  Podstawa teoretyczna programu Entliczek pentliczek. Ku dziecku, jest  koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. W świetle tej koncepcji każdy człowiek ma inny profil inteligencji, zatem zadaniem każdego nauczyciela jest odkrywanie i rozwijanie indywidualnych predyspozycji każdego dziecka. [3]

image007Dzieci uczą misie wierszy -  Edyty Gruszczyk –Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
Program wspomagający dzieci w skutecznej nauce wierszy na pamięć. Dzięki nauce wierszy  wzbogaca się zakres słownictwa, kształtuje się eleganckie wypowiedzi. Dzieci poznają  walory poezji i stają  się wrażliwe na piękno utworów literackich. Im więcej wierszy dzieci opanują na pamięć, tym bardziej rozwiną pojemność swojej pamięci. W nauce wierszy, wykorzystuje się niezbędny rekwizyt – duże pluszowe misie, którym dzieci opowiadają wiersz, a następnie wcielają się w role nauczyciela i uczą swojego misia wiersza.  W programie Dzieci uczą misie wierszy, nauka wierszy na charakter zabawy, dzięki temu w naturalny sposób kształtuje się u dzieci strategie uczenia się na pamięć poprzez powtarzanie. [4]

ANGIELSKI

Pracujemy na podstawie brytyjskich podręczników ” Play Foundations” wydawnictwa Folens. Przeznaczonych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Oraz na podręczniku ” Cookie and friends” wydawnictwa Oxford.

image008 image009 image010

 

 

 

 

 

image011 image015 image013 image014 image012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Źródła

[1] www.nowaera.pl/component/produkt/produkt/115530/1442/wychowanie-przedszkolne/trzylatek/kolekcja-przedszkolaka/kolekcja-przedszkolaka.html

[2] www.nowaera.pl/produkt/produkt/34955/1321/wychowanie-przedszkolne/szkola-nas-wola-nowy-pakiet-do-zerowki/dla-dziecka/pakiet-szkola-nas-wola.html

[3] Entliczek pentliczek. Ku dziecku,  Barbara Bilewicz- Kuźnia, Teresa Parczewska, wyd. Nowa Era 2010, s. 10

[4] Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, wyd, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005, s.87,97

Przedszkole angielsko-polskie „Maja”
ul. J. Michałowicza 78, Warszawa,
Telefon: 668 593 190
stat4u